Niektóre firmy pożyczkowe proponują refinansowanie chwilówki jako sposób na przedłużenie terminu jej spłaty. Jest to więc usługa dla osób, które nie mogą uregulować zobowiązania w wyznaczonym terminie, a chcą uniknąć postępowania windykacyjnego. Dowiedz się, na czym dokładnie polega to rozwiązanie, czy warto z niego skorzystać, a także w których firmach jest dostępne.

Refinansowanie chwilówki – sposób na odroczenie terminu spłaty pożyczki

Chwilówki to niewielkie pożyczki gotówkowe, których charakterystyczną cechą jest prosty sposób zaciągania oraz krótki termin spłaty, wynoszący zazwyczaj 30 dni. Z tego względu z produktów tych korzystają głównie osoby, które potrzebują pilnie dodatkowych środków, ale nie chcą się nadmiernie zadłużać na wiele miesięcy, jak to ma miejsce przy standardowych pożyczkach ratalnych.

Termin spłaty zobowiązania wynoszący 30 dni czasami okazuje się jednak zbyt krótki. Właśnie dlatego wiele firm oferuje za dodatkową opłatą opcję jego przedłużenia lub tzw. refinansowanie.

Na czym polega refinansowanie chwilówki?

Refinansowanie to nic innego jak spłata jednej chwilówki za pomocą innej pożyczki. Polega to na tym, że pożyczkobiorca niemający środków na spłatę zobowiązania pożycza je w innej firmie pożyczkowej. Pożyczone środki nie są jednak mu przekazywane na konto, lecz przesyłane bezpośrednio do instytucji, w której do spłaty pozostaje pierwsza chwilówka. Z tego względu pożyczka refinansująca jest udzielana dokładnie w takiej kwocie, jaka jest potrzebna do uregulowania poprzedniego zobowiązania. Warunkiem skorzystania z usługi jest uiszczenie z góry opłaty, będącej częścią odsetkową pożyczki.

Refinansowanie pożyczki w praktyce - przykład

Zazwyczaj w serwisie internetowym, w którym zaciągnęło się pierwszą pożyczkę, dostępna jest online opcja złożenia wniosku o refinansowanie, którego udziela firma zaprzyjaźniona z pierwszym pożyczkodawcą. Cała procedura skorzystania z usługi jest prosta – poniżej prezentujemy przykład, jak najczęściej wygląda:

 • Pożyczkobiorca skorzystał w firmie A z chwilówki nr 1 w kwocie 2000 zł z okresem spłaty wynoszącym 30 dni. Zobowiązanie musi spłacić powiększone o prowizję i odsetki (320 zł), czyli w łącznej kwocie 2320 zł.
 • Przed dniem wymagalności chwilówki pożyczkobiorca stwierdza, że nie ma wystarczającej ilości środków, by uregulować zobowiązanie w wyznaczonym terminie. Zwraca się więc z wnioskiem do pożyczkodawcy o możliwość skorzystania z refinansowania. Robi to za pośrednictwem swojego profilu klienta w internetowym serwisie pożyczkowym.
 • Po otrzymaniu zgody na refinansowanie chwilówki pożyczkobiorcy zostają przedstawione warunki usługi – jego pożyczka refinansująca (chwilówka nr 2) zostanie mu udzielona w wysokości 2320 zł pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 320 zł.
 • Pożyczkobiorca decyduje się skorzystać z refinansowania, dokonuje więc przelewu w kwocie 320 zł na wskazane konto bankowe. Na adres mailowy dostaje umowę pożyczki refinansującej (chwilówki nr 2) od firmy B wraz z informacją na temat jej spłaty.
 • Kwota chwilówki nr 2 z firmy B zostaje przelana bezpośrednio do firmy A, co skutkuje całkowitą spłatą chwilówki nr 1. Do zapłaty pozostaje pożyczka refinansująca – należy ją uregulować w wysokości 2320 zł w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy z firmą B.

Refinansowanie chwilówki – w których firmach jest możliwe?

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest dzisiaj usługą standardową – niemal wszystkie nowe chwilówki online mają taką opcję. Bardzo często pierwszą prolongatę oferuje ta sama firma pożyczkowa, są jednak pożyczkodawcy, którzy umożliwiają to wyłącznie w formie refinansowania za pośrednictwem instytucji zewnętrznej.

Na refinansowanie można liczyć między innymi w następujących firnach:

 • Kuki,
 • Lendon,
 • Szybka Gotówka,
 • Net Credit,
 • Halo Pożyczka,
 • Pożyczka Plus.

Czy warto skorzystać z refinansowania pożyczki?

Refinansowanie chwilówki ma swoje plusy i minusy. Usługa ta działa bardzo podobnie jak zwykłe przedłużenie terminu spłaty, ponieważ można z niej skorzystać także dopiero po uiszczeniu opłaty i również zyskać dzięki niej dodatkowy czas na zwrot zobowiązania. W tym przypadku jednak do spłaty mamy wciąż tę samą pożyczkę, natomiast przy refinansowaniu zaciągamy kolejne zobowiązanie w zupełnie innej firmie.

Zalety refinansowania chwilówki:

 • w przypadku braku środków taka możliwość spłaty zobowiązania pozwala uniknąć postępowania windykacyjnego,
 • szansa na utrzymanie pozytywnej historii kredytowej w BIK (spłata chwilówki za pomocą kolejnej pożyczki będzie odnotowana jako terminowe uregulowanie zobowiązania),
 • prosty sposób skorzystania z usługi – zwykle wystarczy jedno kliknięcie w panelu obsługi klienta w serwisie pożyczkowym online.

Wady refinansowania:

 • konieczność uiszczenia z góry dość wysokiej opłaty,
 • powiększenie całkowitej kwoty zobowiązania,
 • ryzyko powstania pętli zadłużenia.

Warto wiedzieć, że branie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej nazywa się rolowaniem i jest uznawane za niebezpieczny proceder mogący prowadzić do pętli zadłużenia. Każde kolejne zobowiązanie obarczone jest bowiem dodatkowymi odsetkami i tym samym powiększa ogólną kwotę zadłużenia, utrudniając przez to jego spłatę. Refinansowanie chwilówki należy więc traktować jako rozwiązanie awaryjne w sytuacji, w której rzeczywiście nie ma się innej możliwości uregulowania zobowiązania.