Kredyty konsumenckie.

Czym jest i na jakiej zasadzie działa kredyt konsumencki.

Kredytem konsumenckim, określamy kredyt jaki kredytodawca udziela konsumentowi. Może go udzielić w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na prywatny cel, który w żaden sposób nie wiąże się z działalnością zawodową lub gospodarczą konsumenta. W Polsce kredyt konsumencki reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku. Jest to ustawa ok kredycie konsumenckim. W ustawie znajdują się prawa i obowiązki jakie mają obydwie strony w kredycie konsumenckim. Za kredyt konsumencki rozumie się umowę pożyczki, a także umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Kredytem jest także umowa, która zawiera termin, kiedy należy spłacić zobowiązanie, a także koszta związane z odroczeniem kredytu. Umowa może być również sporządzona na mocy, której biorący kredyt zobowiązany jest, że zaciągnie zobowiązanie w imieniu innej osoby, ten zaś zwróci pieniądze kredytodawcy. Umowa może być również kredytem odnawialnym. Według ustawy z osiemnastego grudnia 2011 roku kredytem konsumenckim są tylko te kredyty, których kwota nie jest wyższa niż 255,550 złotych. Przepis ten obowiązuje różnego rodzaju kredytów. Może być to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt samochodowy, gotówkowy, czy też mieszkaniowy. Przepisy stosuje się również do zadłużenia na karcie kredytowej.

Co musi zawierać umowa kredytowa.

Umowa kredytu konsumenckiego powinna mieć formę pisemną i każda ze stron powinna otrzymać egzemplarz tejże umowy. W umowie powinny się znaleźć dane kredytobiorcy i kredytodawcy lub pośrednika kredytowego. Umowa powinna dokładnie określać jakiego rodzaju jest to kredyt i na jaki czas ten kredyt został zawarty. W umowie powinna być wskazana całkowita kwota kredytu, terminy i sposób je spłacania, a także wielkość stopy procentowej i ewentualne zasady jej zmiany. Bank powinien również wskazać w umowie jaka jest rzeczywista roczna stopa procentowa. Nie może też zabraknąć informacji jaka będzie całkowita kwota do spłacenia po obliczeniu wszystkich kosztów związanych z wzięciem kredytu. Kredytodawca ma obowiązek określić na jakich zasadach będziemy spłacać ten kredyt i w jakich terminach będą musiały wpływać poszczególne raty do banku. Powinniśmy otrzymać pełne zestawienie tychże terminów i zasady jak będą naliczane odsetki i wszystkie inne koszta związane z kredytem. Powinniśmy również wiedzieć jakie będą konsekwencje, jeżeli nie będziemy na czas spłacać kolejnych rat, a także powinna znaleźć się informacja o ewentualnych kosztach notarialnych, jeżeli takowe będą. Bardzo ważne jest, aby w umowie był wskazany sposób zabezpieczenia kredytu i jego ubezpieczenie. Powinna być również informacja, czy można odstąpić od umowy i na jakiej zasadzie można zrezygnować z kredytu i oddać pieniądze kredytodawcy.

Zobacz także:  Co banki oferują klientom przy kredytach gotówkowych

Zawsze czytajmy umowy kredytowe.

Warto również zwrócić uwagę, czy bank daje nam możliwość spłacenia kredytu przed czasem. Wiele banków nie umieszcza w umowie takiej informacji i jeżeli chcemy wpłacić kredyt przed czasem i uniknąć odsetek okazuje się, że jest to niemożliwe i że jeżeli nawet wpłacimy całą sumę kredytu i tak przyjdzie nam zapłacić od niego odsetki. Trzeba zwrócić na taki wpis uwagę. Każdy przed podpisaniem umowy powinien ją dokładnie przeczytać. Często banki umieszczają drobnym drukiem ważne dla nas informacje i bez zapoznania się z nimi można podpisać bardzo niekorzystny dla nas kredyt. Umowy należy czytać zawsze, aby uchronić się przed popełnieniem jakiejś negatywnej w skutkach dla nas głupoty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.